Sponsorer


Skanderborg Tenniscenter/Koden til døren er 2130

Mandag
1
2
6.00S/1300
D/1300
S/1300
D/1300
7.00S/1650
D/1650
S/1650
D/1650
8.00S/2350
D/2350
S/2350
D/2350
9.00OptagetOptaget
10.00OptagetOptaget
11.00OptagetOptaget
12.00OptagetOptaget
13.00OptagetOptaget
14.00S/2650
D/2650
Optaget
15.00S/3050
D/3050
S/3050
D/3050
16.00OptagetOptaget
17.00OptagetOptaget
18.00OptagetOptaget
19.00OptagetOptaget
20.00OptagetOptaget
21.00S/5350
D/5350
Optaget
22.00S/3050
D/3050
S/3050
D/3050
23.00S/1650
D/1650
S/1650
D/1650
Tirsdag
1
2
6.00S/1300
D/1300
S/1300
D/1300
7.00S/1650
D/1650
S/1650
D/1650
8.00OptagetOptaget
9.00OptagetOptaget
10.00OptagetOptaget
11.00OptagetOptaget
12.00S/3050
D/3050
Optaget
13.00OptagetOptaget
14.00OptagetOptaget
15.00OptagetS/3050
D/3050
16.00OptagetS/5350
D/5350
17.00OptagetOptaget
18.00OptagetOptaget
19.00OptagetOptaget
20.00OptagetOptaget
21.00OptagetOptaget
22.00S/3050
D/3050
Optaget
23.00S/1650
D/1650
S/1650
D/1650
Onsdag
1
2
6.00S/1300
D/1300
S/1300
D/1300
7.00S/1650
D/1650
S/1650
D/1650
8.00S/2350
D/2350
S/2350
D/2350
9.00OptagetOptaget
10.00OptagetOptaget
11.00OptagetOptaget
12.00S/3050
D/3050
S/3050
D/3050
13.00OptagetS/2650
D/2650
14.00OptagetS/2650
D/2650
15.00S/3050
D/3050
S/3050
D/3050
16.00OptagetOptaget
17.00OptagetOptaget
18.00OptagetOptaget
19.00OptagetOptaget
20.00OptagetOptaget
21.00OptagetOptaget
22.00S/3050
D/3050
S/3050
D/3050
23.00S/1650
D/1650
S/1650
D/1650
Torsdag
1
2
6.00S/1300
D/1300
S/1300
D/1300
7.00S/1650
D/1650
S/1650
D/1650
8.00S/2350
D/2350
Optaget
9.00OptagetOptaget
10.00OptagetOptaget
11.00OptagetOptaget
12.00OptagetOptaget
13.00OptagetOptaget
14.00OptagetS/2650
D/2650
15.00S/3050
D/3050
Optaget
16.00S/5350
D/5350
Optaget
17.00OptagetOptaget
18.00OptagetOptaget
19.00OptagetOptaget
20.00OptagetOptaget
21.00OptagetOptaget
22.00S/3050
D/3050
S/3050
D/3050
23.00S/1650
D/1650
S/1650
D/1650
Fredag
1
2
6.00S/1300
D/1300
S/1300
D/1300
7.00OptagetOptaget
8.00OptagetOptaget
9.00OptagetOptaget
10.00OptagetOptaget
11.00OptagetOptaget
12.00S/3050
D/3050
S/3050
D/3050
13.00OptagetS/2650
D/2650
14.00OptagetS/2650
D/2650
15.00S/3050
D/3050
Optaget
16.00OptagetOptaget
17.00OptagetS/4550
D/4550
18.00S/4550
D/4550
S/4550
D/4550
19.00S/3850
D/3850
S/3850
D/3850
20.00OptagetS/3850
D/3850
21.00OptagetS/3050
D/3050
22.00S/2350
D/2350
S/2350
D/2350
23.00S/1650
D/1650
S/1650
D/1650
Lørdag
1
2
6.00S/1300
D/1300
S/1300
D/1300
7.00OptagetOptaget
8.00OptagetOptaget
9.00  
10.00  
11.00  
12.00  
13.00  
14.00  
15.00  
16.00  
17.00  
18.00  
19.00  
20.00  
21.00  
22.00  
23.00  
Søndag
1
2
6.00S/1300
D/1300
S/1300
D/1300
7.00OptagetOptaget
8.00S/3050
D/3050
S/3050
D/3050
9.00  
10.00  
11.00  
12.00  
13.00  
14.00  
15.00  
16.00  
17.00S/5350
D/5350
Optaget
18.00S/5350
D/5350
Optaget
19.00S/5350
D/5350
Optaget
20.00OptagetOptaget
21.00OptagetOptaget
22.00S/2350
D/2350
S/2350
D/2350
23.00S/1650
D/1650
S/1650
D/1650